2011 m nugalėtojai

2011 m  nugalėtojai

Gegužės 5 dieną Rokiškio krašto muziejuje buvo apdovanoti respublikinio I-IV klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte“  nugalėtojai.  Konkursui buvo atsiųsti 207 atvirukai iš 27 Lietuvos rajonų.

Konkurso rezultatai:

I klasė

 I vieta – Jolanta Makutavičiūtė, I klasė, Daukšių pagrindinio ugdymo skyrius, Padovinio pagrindinė mokykla, mokytoja Laimutė Babinskienė.

 II vieta – Gvidas Rupštaitis, I klasė, Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pagrindinio ugdymo skyrius, mokytoja Nida Butėnienė

 III vieta – Kipras Kunigėlis, I klasė, Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla, mokytoja Dalia Mažeikienė

Paskatinamasis prizai

 Dovydas Gurgždaitis, I klasė, Vilkaviškio rajono Pilviškių Santakos gimnazija, mokytoja Daiva Kiulkienė

 II klasė

 I vieta – Vesta Cedronaitė , II klasė, Panevėžio Vilties vidurinė mokykla, mokytoja Rita Baltmiškienė

II vieta – Austėja Kurklinskaitė, II klasė, Šiaulių Sandoros pagrindinė mokykla, mokytoja Jolita Štuikienė

III vieta – Neringa Sviklaitė, II klasė, Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla, mokytoja Rita Rimšelienė

Paskatinamasis prizas

Laura Blažytė, II klasė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla,  mokytoja Daiva Samuilienė

III klasė

I vieta – Sidas Baravickas, III klasė, Rokiškio r.  Kavoliškio darželis – mokykla, mokytoja Virginija Glemžienė

II vieta – Kamilė Baladziedaitė, III klasė, Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pagrindinio ugdymo skyrius, mokytoja Nida Butėnienė

III vieta – Saulius Cicėnas, III klasė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla, mokytoja Loreta Bankauskienė ir Jolanta Lukočienė

Paskatinamasis prizas

Ieva Šlinkšytė, III klasė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, mokytoja Raigeda Buizienė

Laura Blažytė, III klasė, Kauno darželis – mokykla Šviesa, mokytoja Daiva Bujanauskaitė

IV klasė

I vieta – Viltė Černiūtė, IV klasė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla, mokytoja Ina Levčenkaitė

II vieta – Miglė Grigalevičiūtė, IV klasė, Marijampolės savivaldybės, Jono Totoraičio vidurinė mokyka, mokytoja Liuba Stankevičienė

III vieta – Rugilė Tamočiūnaitė, IV klasė, Kauno darželis – mokykla Šviesa, mokytoja Irena Frėjus

Paskatinamasis prizas

Viktorija Pavilionytė, IV klasė, Šiaulių „Juventos“ mokykla, mokytoja  Aurelija Dirginčienė

Dalyviai, kurie neatvyko į apdovanojimų šventę, dovanėles gali atsiimti Rokiškio švietimo centre (P. Širvio g.1,). Dovanėlės nesiunčiamos.

Visiems konkurso dalyviams bus išsiųstos  Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos, o mokytojams  pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. Pažymos bus išsiųstos į rajonų švietimo centrus.

  Ačiū atviruko autoriams, jų mokytojams ir tėveliams už šios idėjos palaikymą, aktyvų dalyvavimą, už nuostabias akimirkas virtualioje „Tau, Mamyte“ galerijoje.

IKI KITŲ SUSITIKIMŲ!

 Laureatų atvirukai

RESPUBLIKINIO  I – IV KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO

„ TAU,  MAMYTE !“ SĄLYGOS

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Kompiuterinio atviruko konkurso “Tau, Mamyte” (toliau- Konkurso) sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, reikalavimus darbams, organizavimo tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.

2. Konkurso organizatoriai Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio rajono Obelių darželis  – mokykla (toliau – Organizatorius).

3. Kompiuterinio atviruko konkursą remia „Microsoft Lietuva“ ,Microsoft Partners in Learning.

II. KONKURSO tikslai

5. Konkurso tikslai:

5.1. ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą mamai;

5.2. ugdyti moksleivių kompiuterinio raštingumo  kultūrą;

5.3. skatinti kūrybinius gebėjimus.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

6.  Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų I – IV klasių mokiniai.

7. Konkursinį darbą dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kokiu būdu atliko užduotį

8. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:
8.1. I  klasės mokiniai;

8.2. II  klasės mokiniai;

8.3. III  klasės mokiniai;

8.4.  IV  klasės mokiniai.

IV. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DARBAMS

 

9. Konkursui teikiami originalūs statiniai paveikslėliai, skirti Motinos dienos šventei, sukurti  piešimo programa . Statinis vaizdas – tai vientisas nesikeičiantis paveikslas.

10. Kompiuteriniame atviruke gali būti savos kūrybos tekstas. Jei tekstas nėra savos kūrybos, būtina nurodyti autorių.

11. Konkursui teikiami darbai turi būti išsaugoti formatu: JPG, GIF. Failo pavadinimas –  pirmosios trys didžiosios lotyniškos raidės autoriaus vardo  ir pavardės,  klasė romėniškais skaitmenimis. (Vardenis Pavardenis IV klasė –  VARPAVIV.jpg).

12. Leidžiama pateikti kolektyvinius darbus, kurių teksto ir piešinio autoriai būtų du moksleiviai. Failo pavadinime rašyti vieno mokinio vardą, pavardę,  klasę.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

13. Konkursas rengiamas  kovo 14 d. – gegužės 5 d.

14. Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau 2-ių darbų kiekvienoje amžiaus grupėje.

15. Konkurso dalyviai kovo 14 – balandžio 18 d. registruojasi https://taumamyte.wordpress.com ir siunčia darbus el. paštu taumamyte@gmail.com. Būtina registruojantis nurodyti siunčiamo failo pavadinimą, darbo pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, ugdytinio mokytojo vardą ir pavardę.

16.  Darbai   vertinami balandžio 19 – 30 dienomis.

17. Kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte“ laureatų apdovanojimai gegužės 5 d.

18. Konkurso rezultatai skelbiami gegužės 5 d. https://taumamyte.wordpress.com , http://portalas.emokykla.lt tinklalapiuose.

19. Konkurso darbai publikuojami gegužės 9 – 21 d. https://taumamyte.wordpress.com .

20. Visais rūpimais klausimais kreiptis į Obelių darželio – mokyklos mokytoją Dalią Skeirienę tel. 8 610 49506

VI.  DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

21.  Darbus vertina ir kiekvienoje grupėje nugalėtojus išaiškina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

22. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
22.1. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;
22.2. piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;
22.3.  teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.

23. Komisija nevertins darbų, jeigu bus kopijavimo iš interneto požymių.

24. Geriausių darbų autoriams ir jų mokytojams bus įteikti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro diplomai bei pakviesti į apdovanojimų šventę.

25. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti  Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos, o darbų autorius paruošę mokytojai gaus pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.

Svečiai (kiti dalyviai)

I klasės mokinių atvirukų galerija

II klasės mokinių atvirukų galerija

IV klasės mokinių atvirukų galerija

III klasės mokinių atvirukų galerija

Lankytojai

  • 100 774