Naujienos

image                                      logoooo

2022 m. kovo 29 d.

Visada gera sugrįžti…

         Po metų pertraukos skelbiamas Respublikinės 1-4 klasių mokinių darbų, virtualios atvirukų parodos – konkurso „Tau, Mamyte!“ 2022m.  sąlygos. 

         Metas kurti ….

Konkurso  – informacijos pateikimas perkeliamas į https://padlet.com/taumamyte/pagrindinis 

                                                                                                                             Konkurso organizatoriai


TARPTAUTINIO

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO

„TAU,  MAMYTE!“ 2020 M.

LAUREATAI:

1 KLASĖ

 • Rugilė Viliušė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija,  mokytoja Valda Jegorovienė.
 • Reneta Vladičkaitė,Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, mokytoja Valda Jegorovienė.
 • Milda Ieva Ramoškaitė, Ukmergės r. Želvos gimnazija, mokytoja Jolanta Butkienė.
 • Gabija Kvošytė, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, mokytoja Valda Jegorovienė.

2 KLASĖ

 • Rugilė Kunkulytė, Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla. mokytoja Aušra Kliūčiuvienė.
 • Gustas Andrulis, Šiaulių Dainų progimnazija, mokytoja Irena Povilauskienė.
 • Agota Statkutė, Šiaulių Dainų progimnazija, mokytoja Irena Povilauskienė.
 • Agita Babravičiūtė,  Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, mokytoja Renata Babravičienė.

3 KLASĖ

 • Gabrielius Adamavičius, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla, mokytoja Daiva Kazlauskienė.
 • Jonė Lunskytė, Pažagienių mokykla-darželis, mokytoja Skirmantė Petrauskienė.
 • Kajus Čeponis, Pažagienių mokykla-darželis, mokytoja Skirmantė Petrauskienė.
 • Aušra Laukšaitė, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, mokytoja Jūratė Dumskienė.

4 KLASĖ

 • Aušrinė Juočiūnaitė, Kauno r. Ringaudų pradinė mokykla, mokytoja Gitana Grybauskienė.
 • Gabrielė Subačiūtė, Kauno Paparčio pradinė mokykla, mokytoja Rūta Jasionienė.
 • Akvilė Janulytė, Vaškų gimnazija, mokytoja Vilma Gaigalienė.
 • Austėja Bekešiūtė, Kauno Rokų gimnazija, mokytoja Vitana Bakutienė.

1-4 KLASĖ SCRATCH PROGRAMA RENGTŲ DARBŲ LAUREATAI:

Jei pastebėjote netikslumus, prašome informuoti taumamyte@gmail.com.

Diplomai ir padėkos bus išsiųstos registracijoje nurodytais el. pašto adresais.
——————————————————————————————————–

TARPTAUTINIO 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIO ATVIRUKO KONKURSO „TAU,  MAMYTE!“  SĄLYGOS

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Tarptautinio 1–4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte!“ (toliau – Konkurso) sąlygos reglamentuoja Konkurso tikslus, uždavinius, dalyvius, reikalavimus darbams, organizavimo tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.
2. Konkurso organizatoriai – Rokiškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras ir Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ (toliau – Organizatorius).
3. Konkursui teikiami kompiuteriu piešti ir Scratch programavimo aplinkoje kurti darbai.

II. KONKURSO tikslai ir uždaviniai

4. Konkurso tikslas – skatinti informacinių technologijų (IT) naudojimą edukaciniame procese, siekiant ugdyti mokinių ir mokytojų kompiuterinio raštingumo kultūrą.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. skatinti mokinius dalyvauti IT renginiuose;
5.2. ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą artimam žmogui;
5.3. lavinti mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
5.4. skatinti mokinius kūrybiškai taikyti informacines technologijas;
5.5. tobulinti konkurso dalyvių kompiuterinių piešimo programų ir programavimo Scratch aplinkos naudojimo įgūdžius.

III. KONKURSO DALYVIAI

6.  Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo ir Europos (Šveicarijos, Graikijos, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos, Italijos, Šiaurės Airijos, Rumunijos) mokyklų pradinio ugdymo klasių mokiniai besidomintys informacinėmis technologijomis.
7. Konkursinį darbą dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kokiu būdu atliko užduotį.
8. Dalyviai piešinių kategorijoje skirstomi į keturias grupes:
8.1. 1 klasių mokiniai;
8.2. 2 klasių mokiniai;
8.3. 3 klasių mokiniai;
8.4. 4 klasių mokiniai.
9. Dalyviai kuriantys sveikinimus Scratch programavimo aplinka į kategorijas neskirstomi.

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS

10. Reikalavimai teikiant atviruką:

10.1. Konkursui teikiami originalūs statiniai paveikslėliai, skirti Motinos dienai, sukurti tik piešimo programa, nesinaudojant piešimo programose pateiktais paruoštais objektais (pvz.: žvaigždutė, mėnulis ar pan.) ar fotografijomis. Statinis vaizdas – tai vientisas nesikeičiantis paveikslas. Registruojant nurodyti, kokia piešimo programa parengtas darbas.
10.2. Kompiuteriniame atviruke gali būti tik savos kūrybos tekstas.
10.3. Atviruko konkursui teikiami darbai JPG formatu. Failo pavadinimas – atviruko autoriaus vardas ir pavardė, brūkšnelis apačioje, klasė, brūkšnelis apačioje, tikslus mokyklos pavadinimas, brūkšnelis apačioje, mokytojas Vardas Pavardė (Vardas Pavardenis_4kl_Mokykla_mokytojas Vardas Pavardė jpg). Ten, kur dedami brūkšneliai, tarpų nereikia.
10.4. Dalyviai registruojami 1 priede pateiktomis nuorodomis, atvirukai siunčiami el. paštu taumamyte@gmail.com. Prieš išsiunčiant darbą, patikrinkite, ar teisingai užrašėte failo pavadinimą.
10.5. Leidžiama pateikti kolektyvinius darbus, kurių teksto ir piešinio autoriai būtų du mokiniai.
11. Reikalavimai teikiant atviruką kurtą Scratch aplinkoje:
11.1. Konkursui teikiami https://scratch.mit.edu/ kurti sveikinimai mamytėms.
11.2. Prie darbo https://scratch.mit.edu/ aplinkoje pateikti trumpą instrukciją.
11.2. Dalyviai registruojami 1 priede pateikta nuoroda. Registracijoje pateikti bendrinto darbo nuorodą.
12. Darbuose negali būti:
12.1. nepilnamečių vaikų nuotraukų bei vaizdų ir įžeidžiančio turinio;
12.2. darbo turinyje negali būti pateikiama nelegali ar žalinga informacija.
13. Konkursinio darbo (atviruko) turinys turi būti kuriamas nepažeidžiant autorių teisių.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

14.   Vienai mokyklos klasei galima atsiųsti ne daugiau kaip keturis darbus.
15. Registracija:
             15.1. Konkurso dalyviai iki balandžio 20 d. registruojami https://taumamyte.wordpress.com (1 priedas).
            15.2. Registracijoje svarbu teisingai nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, ugdymo įstaigos pavadinimą. Teikiant Scratch programa rengtą darbą nurodyti nuorodą, teikiant kompiuterine programa pieštą atviruką – piešimo programos pavadinimą, kuria buvo parengtas darbas.
             15.3. Kompiuteriu piešti atvirukai siunčiami el. paštu taumamyte@gmail.com.  Svarbu teisingai nurodyti atviruko failo pavadinimą (sutaptų su registruojant pateiktais duomenimis). Konkurso dalyvius registruoja ir darbus siunčia mokytojai. Už klaidingai užpildytą anketą konkurso organizatoriai neatsako.
     16.   Darbai vertinami 2020 m. balandžio 20–28 dienomis.
     17.   Konkurso rezultatai skelbiami balandžio 30 d. https://taumamyte.wordpress.com tinklalapyje.
    18.   Konkurso darbai publikuojami nuo balandžio 30 d. iki gegužės 14 d. https://taumamyte.wordpress.com ir https://scratch.mit.edu/studios/25837368/ .
     19.   Visais rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu taumamyte@gmail.com.

VI.  DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

20. Darbus vertina ir nugalėtojus išaiškina Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
21. Pagrindiniai kompiuterine programa kurto atviruko vertinimo kriterijai:
21.1. darbo idėjos ir atlikimo originalumas;
21.2. piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;
21.3.teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas;               
21.4. aiškus turinys, išsakyta mintis.
22. Pagrindiniai Scratch aplinka kurtų sveikinimų vertinimo kriterijai:
22.1. temos originalumas, įdomumas, suprantamumas;
22.2. vaizdo estetika: scena, veikėjai, magiški efektai;
22.3. algoritmų aiškumas: sąlyga, kartojimas, kintamieji, žinios skelbimas;
22.4. interaktyvumas.
23. Darbai bus nevertinami ir netalpinami https://taumamyte.wordpress.com ir https://scratch.mit.edu/studios/25837368/projects/ , jeigu atsiųstame darbe  bus rašybos, skyrybos klaidų, kopijavimo iš interneto požymių bei neatitiks konkurso sąlygų, darbų siuntimo ir atlikimo reikalavimų.
24. Atviruko kategorijoje kiekvienoje amžiaus grupėje komisija išrinks po 2 laimėtojus.
25. Du laimėtojai bus išrinkti atvirukų kurtų Scratch programavimo aplinkoje.
26. Laimėtojams bus išsiųsti diplomai,  o jų mokytojams – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos.
27. Visiems dalyviams el. paštu bus išsiųstos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos, o autorius paruošę mokytojai el. paštu gaus pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.

VII. KITOS SĄLYGOS

28. Dalyviai, pateikdami konkursui savo darbą, neprieštarauja, kad atliktas darbas bei dalyvio vardas ir pavardė  bus skelbiamas konkurso https://taumamyte.wordpress.com interneto svetainėje.

________________________________

                                                                        1 priedas

Atviruko dalyvių registracija:

1 klasės registracija.

2 klasės registracija.

3 klasės registracija.

4 klasės registracija.

Scratch dalyvių registracija:

      1-4 klasės registracija.

   

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Lankytojai

 • 100 774